/ Drugo / Obvestila / Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,3907 EUR/Sm3


¨

Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,3907 EUR/Sm3

Datum objave : 28.05.2012
Na osnovi »Pravil za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom« (Uradni list RS, št. 23/11), se spremeni cena zemeljskega plina (CB), katera ne vključuje davčnih obremenitev, ekološke takse in trošarin. Nova cena zemeljskega plina (CB) znaša 0,3907 EUR/Sm3 in začne veljati od vključno 1. junija 2012 ter je za 0,0093 EUR/Sm3 višja od veljavne cene v aprilu in maju 2012.