/ Drugo / Obvestila / Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,3823 EUR/Sm3 oziroma 0,0358 EUR/kWh


¨

Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,3823 EUR/Sm3 oziroma 0,0358 EUR/kWh

Datum objave : 27.11.2014
Na osnovi »Pravil za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom« (Uradni list RS, št. 23/11), se spremeni cena zemeljskega plina (CB), katera ne vključuje davčnih obremenitev, ekološke takse in trošarin. Nova cena zemeljskega plina (CB) znaša 0,3823 EUR/Sm3 oziroma 0,0358 EUR/kWh ob upoštevanju pretvorbenega faktorja 10,68 kWh/Sm3 iz Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Uradni list RS, št. 67/14) in začne veljati od vključno 1. decembra 2014 ter je za 0,0053 EUR/Sm3 oziroma 0,0005 EUR/kWh višja od veljavne cene v novembru 2014.