/ Drugo / Obvestila / Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,3650 EUR/Sm3


¨

Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,3650 EUR/Sm3

Datum objave : 27.09.2011
Na osnovi »Pravil za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom« (Uradni list RS, št. 23/11), se spremeni cena zemeljskega plina (CB), katera ne vključuje davčnih obremenitev, ekološke takse in trošarin. Nova cena zemeljskega plina (CB) znaša 0,3650 EUR/Sm3 in začne veljati od vključno 1. oktobra 2011 ter je za 0,0380 EUR/Sm3 višja od veljavne cene v septembru 2011.