/ Drugo / Obvestila / Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,3600 EUR/Sm3


¨

Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,3600 EUR/Sm3

Datum objave : 26.09.2013
Na osnovi »Pravil za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom« (Uradni list RS, št. 23/11), se spremeni cena zemeljskega plina (CB), katera ne vključuje davčnih obremenitev, ekološke takse in trošarin. Nova cena zemeljskega plina (CB) znaša 0,3600 EUR/Sm3 in začne veljati od vključno 1. oktobra 2013 ter je za 0,0080 EUR/Sm3 nižja od veljavne cene v septembru 2013.