/ Drugo / Obvestila / Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,0361 EUR/kWh oziroma 0,3853 EUR/Sm3


¨

Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,0361 EUR/kWh oziroma 0,3853 EUR/Sm3

Datum objave : 26.02.2015
Na osnovi »Pravil za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom« (Uradni list RS, št. 23/11), se spremeni cena zemeljskega plina (CB), katera ne vključuje davčnih obremenitev, ekološke takse in trošarin. Nova cena zemeljskega plina (CB) znaša 0,0361 EUR/kWh oziroma 0,3853 EUR/Sm3 ob upoštevanju pretvorbenega faktorja 10,68 kWh/Sm3 iz Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Uradni list RS, št. 67/14) in začne veljati od vključno 1. marca 2015 ter je za 0,0006 EUR/kWh oziroma 0,0067 EUR/Sm3 višja od veljavne cene v februarju 2015.