/ Drugo / Obvestila / Sprememba cene zemeljskega plina C<sub>B</sub> na 0,3280 EUR/Sm3


¨

Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,3280 EUR/Sm3

Datum objave : 29.06.2011
Na osnovi »Pravil za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom« (Uradni list RS št. 23/11), se spremeni cena zemeljskega plina (CB), katera ne vključuje davčnih obremenitev, ekološke takse in trošarin. Nova cena zemeljskega plina (CB) znaša 0,3280 EUR/Sm3 in začne veljati od vključno 1. julija 2011 ter je za 0,0370 EUR/Sm3 višja od veljavne cene v juniju 2011.