/ Drugo / Obvestila / SON - Javna obravnava


¨

SON - Javna obravnava

Datum objave : 30.03.2015
Operater prenosnega sistema v skladu z drugim odstavkom 52. člena Akta o obvezni vsebini Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS št. 17/15) in dobro prakso ter priporočili Evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev [intlink id="5047" type="page"]k osnutku Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina operaterja sistema Plinovodi d.o.o.[/intlink] Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljejo do vključno 15. aprila 2015 na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov: SON@plinovodi.si.