/ Drugo / Obvestila / Soglasje


¨

Soglasje

Datum objave : 11.09.2014
Operater prenosnega sistema je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje predstavnike zainteresirane javnosti povabil, da podajo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k osnutku besedila Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanje prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu skladno z Uredbo (ES) št. 715/2009 najkasneje do 11. avgusta 2014. Pravočasno je operater prenosnega sistema prejel pripombe, predloge ali dopolnite štirih podjetij in Agencije za energijo. Stališča operaterja prenosnega sistema na prejete pripombe, predloge ali dopolnitve so vsej zainteresirani javnosti na voljo v priloženi tabeli. Tabela pripomb oz. predlogov zainteresirane javnosti in odgovori družbe Plinovodi d.o.o.