/ Drugo / Obvestila / Sodelovanje družbe Geoplin plinovodi d.o.o. v »5GL Market Survey«


¨

Sodelovanje družbe Geoplin plinovodi d.o.o. v »5GL Market Survey«

Datum objave : 19.07.2013
Slovenski sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina, družba Geoplin plinovodi d.o.o., z evropskimi sistemskimi operaterji prenosnega omrežja zemeljskega plina bayernets GmbH, NET4GAS, s.r.o. in Tauerngasleitung GmbH sodeluje pri izdelavi tržne raziskave »Five Gas-Markets Link - 5GL« o povezavi petih evropskih trgov zemeljskega plina (Nemčija, Avstrija, Češka, Italija in Slovenija). Podrobnosti tržne raziskave, ki poteka do 28.10.2011, so objavljene na spletni strani www.tgl.co.at/5GL .