/ Drugo / Obvestila / Slovenski plinski trg v regiji


¨

Slovenski plinski trg v regiji

Datum objave : 19.09.2018

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo pomembnosti aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in s tem namenom smo v sredo, 4. aprila 2018 priredili tradicionalno spomladansko strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«. Namen srečanja je poudariti pomembnost učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina ter zadostnost in razvoj infrastrukture. Pomembnost in zanimivost navedenih tem je več kot 140 udeležencev potrdilo s svojo prisotnostjo na srečanju. Z obiskom in aktivnim sodelovanjem so nas počastili visoki državni predstavniki Slovenije, Madžarske in Italije, predstavniki sosednjih operaterjev prenosnega sistema italijanskega Snam Rete Gas in madžarskega FGSZ, madžarski predstavnik operaterja skladišč zemeljskega plina Magyar Földgáztároló, predstavniki Agencije za energijo kot nacionalnega energetskega regulatorja ter madžarskega inštituta za energetske raziskave REKK in Inštituta Jožef Stefan. Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi raznolikost prisotnih. Pridružili so se nam predstavniki združenja evropskih regulatorjev Acer, predstavniki uporabnikov sistema, dobaviteljev zemeljskega plina, nosilcev bilančnih skupin, predstavniki medijev in drugih deležnikov na trgu zemeljskega plina ter širše javnosti. Več o dogodku, si lahko ogledate na povezavi »Strokovno srečanje«.