/ Drugo / Obvestila / Sklep


¨

Sklep

Datum objave : 28.07.2015
Operater prenosnega sistema obvešča zainteresirano javnost, da se skladno s Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 24.6.2015 spremeni delež cene za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja, namenjen za delovanje Agencije za energijo in znaša 0,00120 EUR/Sm3. Upoštevaje pretvorben faktor 10,68 kWh/Sm3 znaša nov delež cene za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja, namenjen za delovanje Agencije za energijo, 0,0001124 EUR/kWh. Skladno s pisnim navodilom Agencije za energijo št. 922-3/2015-05/507 bo operater prenosnega sistema nov delež cene začel obračunavati od 1.7.2015 dalje.