/ Drugo / Obvestila / Sklep o odobritvi finančne pomoči EU za akcijo "Študije o okolju (trasiranju) v zvezi z razvojem čezmejnih prenosnih kapacitet slovenskega prenosnega omrežja v smeri proti Madžarski in Italiji"


¨

Sklep o odobritvi finančne pomoči EU za akcijo "Študije o okolju (trasiranju) v zvezi z razvojem čezmejnih prenosnih kapacitet slovenskega prenosnega omrežja v smeri proti Madžarski in Italiji"

Datum objave : 08.04.2011
Evropska Komisija (EK) je v namen spodbude investicij v projekte skupnega interesa na področju trans-evropskih energetskih omrežij (na podlagi javnega razpisa TEN-E 2010) družbi Geoplin Plinovodi d.o.o.( na podlagi Vloge družbe) in Republiki Sloveniji dne 31.03.2011 izdala Sklep o odobritvi finančne pomoči EU za Akcijo «Študije o okolju (trasiranju) v zvezi z razvojem čezmejnih prenosnih kapacitet slovenskega prenosnega omrežja v smeri proti Madžarski in Italiji« do višine največ 552.500 €.