/ Drugo / Obvestila / Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina


¨

Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina

Datum objave : 27.07.2015
Operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. je po pridobitvi soglasja Sveta Agencije za energijo št. 73-4/2015-09/213 z dne 30.6.2015, v skladu z Energetskim zakonom (Ur.l. RS št. 17/2014) in v skladu z Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenos zemeljskega plina (Ur.l. RS št. 17/2015), izdal Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 55/2015, z dne 24.7.2015. Veljati začne petnajsti dan po objavi.