/ Drugo / Obvestila / Regionalni plinski investicijski načrt Južni koridor 2012-2021


¨

Regionalni plinski investicijski načrt Južni koridor 2012-2021

Datum objave : 10.04.2012
Elaborat je sladno z določili uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in direktive 2009/73 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom pripravila delovna skupina, ki so jo predstavljali predstavniki sistemskih operaterjev iz Avstrije, Bolgarije, Grčije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Romunije, Slovaške in Slovenije. Gre za prvi tovrstni pristop k načrtovanju prenosne plinovodne infrastrukture, ki bo zagotovila v vsej Skupnosti resnično izbiro vsem potrošnikom, višje standarde storitev,  večjo učinkovitost in prispevali k zanesljivi oskrbi. Elaborat si lahko ogledate na strani [intlink id="1787" type="page"]Razvojni načrt[/intlink].