/ Drugo / Obvestila / Projekt San Dorligo della Valle/Osp


¨

Projekt San Dorligo della Valle/Osp

Datum objave : 19.11.2014
Snam Rete Gas in Plinovodi sta na spletnih straneh objavila skupen dokument v javno obravnavo z namenom skupnega zbiranja nezavezujočih ponudb “Expression of Interest (EoI)” s strani akterjev na trgu z zemeljskim plinom in končnega cilja izgradnje nove mejne povezovalne točke San Dorligo della Valle/Osp za povezavo prenosnega plinovodnega omrežja v lasti italijanskega operaterja prenosnega sistema družbe Snam Rete Gas in prenosnega plinovodnega omrežja v lasti slovenskega operaterja prenosnega sistema družbe Plinovodi, s čimer se slovenskim obalnim občinam zagotovi uporabo zemeljskega plina. Z objavo Skupnega informativnega sporazuma želita oba partnerja pritegniti vse zainteresirane strani k oddaji nezavezujočih ponudb za zakup prenosnih zmogljivosti na novi povezovalni točki. V celoti izpolnjene obrazce nezavezujoče ponudbe z vsemi prilogami (kot določeno v Prilogi A) je potrebno na naslov Snam Rete Gas dostopen na povezavi http://www.plinovodi.si/dostop/projekt-san-dorligo-della-valleosp/ posredovati najkasneje do 12. decembra 2014.