/ Drugo / Obvestila / Pripravljavec prognoz


¨

Pripravljavec prognoz

Datum objave : 17.11.2016
Družba Plinovodi d.o.o. je bila s strani Agencije za energijo imenovana za pripravljavca prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije, s čimer ji je bila dodeljena tudi naloga priprave metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Po javnem posvetovanju je bil sprejet dokument Metodologija za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina - podrobnejše informacije so dostopne in objavljene na spletni strani Pripravljavec prognoz.