/ Drugo / Obvestila / Pripombe in predlogi k predlogu besedila Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina operaterja sistema Plinovodi d.o.o.


¨

Pripombe in predlogi k predlogu besedila Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina operaterja sistema Plinovodi d.o.o.

Datum objave : 26.05.2015
Operater prenosnega sistema je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje predstavnike zainteresirane javnosti povabil, da podajo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu besedila Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina operaterja sistema Plinovodi d.o.o. najkasneje do 15. aprila 2015. Pravočasno je operater prenosnega sistema prejel pripombe, predloge ali dopolnite petih podjetij. Stališča operaterja prenosnega sistema na prejete pripombe, predloge ali dopolnitve so vsej zainteresirani javnosti na voljo v priloženi tabeli.