/ Drugo / Obvestila / Pripombe in predlogi k predlogu besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina


¨

Pripombe in predlogi k predlogu besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

Datum objave : 27.12.2017
Operater prenosnega sistema je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje predstavnike zainteresirane javnosti povabil, da podajo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina najkasneje do 4. novembra 2017. Pravočasno je operater prenosnega sistema prejel pripombe, predloge ali dopolnite enega uporabnika sistema. Stališča operaterja prenosnega sistema na prejete pripombe, predloge ali dopolnitve so vsej zainteresirani javnosti na voljo v priloženi tabeli.