/ Drugo / Obvestila / Pripombe in predlogi k osnutku besedila ''Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina''


¨

Pripombe in predlogi k osnutku besedila ''Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina''

Datum objave : 04.11.2016
Operater prenosnega sistema je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje predstavnike zainteresirane javnosti povabil, da podajo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k osnutku besedila »Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina« do vključno 27. oktobra 2016. Pravočasno je operater prenosnega sistema prejel tri pripombe. Stališča operaterja prenosnega sistema na prejete pripombe so zainteresirani javnosti na voljo v priloženi tabeli in so vključena v priloženi dopolnjeni osnutek dokumenta »Metodologija za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina«. Prilogi:
  1. Tabela pripomb oz. predlogov zainteresirane javnosti in odgovori družbe Plinovodi d.o.o.
  2. Dopolnjeni osnutek dokumenta »Metodologija za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina«