/ Drugo / Obvestila / Prenovljena spletna stran družbe Geoplin plinovodi


¨

Prenovljena spletna stran družbe Geoplin plinovodi

Datum objave : 30.03.2011
Z dnem 7.3.2011 je družba Geoplin plinovodi d.o.o. objavila prenovljeno spletno stran družbe na spletnem naslovu www.geoplin-plinovodi.si . Spletna stran je prenovljena skladno s smernicami Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, prenovljena pa je tudi grafična podoba spletne strani. Prenovljena spletna stran ponuja zainteresirani javnosti informacije o dejavnostih in nalogah sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina na pregleden in uporabniku prijazen način.