/ Drugo / Obvestila / Prenos zemeljskega plina v Italijo - Zemeljski plin je dne 6.2.2015 prvič tekel iz Slovenije v Italijo


¨

Prenos zemeljskega plina v Italijo - Zemeljski plin je dne 6.2.2015 prvič tekel iz Slovenije v Italijo

Datum objave : 11.02.2015
Ob zaključku leta 2014 je družba Plinovodi d.o.o. kot operater prenosnega sistema zemeljskega plina v Sloveniji zaključila večletni investicijski cikel okrepitve hrbtenice plinovodnega sistema od mejne povezovalne točke z Avstrijo pri Ceršaku do Vodic v osrednji Sloveniji. Za povečanje zmogljivosti prenosnega sistema je bila nadgrajena tudi kompresorska postaja v Kidričevem. Na osnovi uspešno zaključenih nadgradenj je operater prenosnega sistema lahko od 1.1.2015 dalje zagotovil dodatne prenosne zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah z Avstrijo (Ceršak) in s Hrvaško (Rogatec), na mejni prenosni točki z Italijo (Šempeter) pa tudi zakup izstopnih prenosnih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina v smeri iz Slovenije v Italijo. Prenosne zmogljivosti je prek spletne rezervacijske platforme PRISMA mogoče zakupiti od 1.1.2015 dalje v obliki mesečnega standardnega produkta in standardnega produkta za dan v naprej. V preteklem tednu je bil že zakupljen tudi del zagotovljene izstopne prenosne zmogljivosti na mejni povezovalni točki Šempeter. Posledično je bil prvič v zgodovini izveden fizični prenos zemeljskega plina v smeri iz Slovenije v Italijo, s čimer je bila potrjena možnost alternativne smeri dobave zemeljskega plina na italijanski trg, za kar operater prenosnega sistema pričakuje v bodoče še več povpraševanja.