/ Drugo / Obvestila / Prekinitev teka rokov v postopkih priključitev in posegov v prostor v območju prenosnega sistema


¨

Prekinitev teka rokov v postopkih priključitev in posegov v prostor v območju prenosnega sistema

Datum objave : 30.03.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da je 29. 3. 2020 začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki zaradi epidemije novega koronavirusa med drugim začasno ustavlja tek rokov v sodnih in upravnih zadevah. 

Zakon med drugim določa prekinitev teka rokov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, kar ob upoštevanju javnih pooblastil družbe Plinovodi d.o.o. pomeni, da prekinitve rokov vplivajo na:

  1. postopke izdaje soglasij za priključitev na prenosni sistem zemeljskega plina,
  2. postopke pridobivanja projektnih pogojev ter mnenj v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj ter
  3. postopke izdaje soglasij za posege v varnostni in varovalni pas prenosnega plinovoda, za katere ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prekinitev roka pomeni, da lahko vse stranke, ki so že bile pozvane na določeno izpolnitev v navedenih postopkih, po prenehanju ukrepov izkoristijo preostanek časa, ki v času prekinitve ni tekel.

To ne pomeni, da stranke ne smejo ali morejo izpolniti morebitnih obveznosti v času prekinitve. Te obveznosti se sicer ne morejo izpolniti osebno na družbi Plinovodi d.o.o., se pa lahko vloge, zahteve in dopolnitve pošiljajo po navadni pošti na naslov:

Plinovodi d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

 

ali na elektronski naslov: mladen.pajk@plinovodi.si

 

Poleg prekinitve rokov, ki varujejo pravni položaj strank, posebni ukrepi predvidevajo tudi prekinitev teka instrukcijskih rokov družbe Plinovodi d.o.o. v zgoraj navedenih postopkih (izdaje odločb, soglasij, mnenj, pozivi na dopolnitve idr.). Enako kot za stranke to pomeni, da v času prekinitve rok ne teče, po prenehanju ukrepa pa bo družba Plinovodi d.o.o. obveznosti izpolnila v času, ki ji je preostal.

Kljub navedenemu bomo v družbi Plinovodi d.o.o. poskušali vse prejete vloge oziroma zahteve obravnavati čim bolj nemoteno, ne bodo pa se izvajale ustne obravnave v postopkih izdaje soglasij za priključitev na prenosni sistem.