/ Drugo / Obvestila / Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo


¨

Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo

Datum objave : 23.12.2016
Skladno z Energetskim zakonom in Zakonom o splošnem upravnem postopku je svet Agencije za energijo izdal Soglasje k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, to je 24. decembra 2016.