/ Drugo / Obvestila / Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije


¨

Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije

Datum objave : 29.10.2020

Skladno z Energetskim zakonom je Agencija za energijo izdala Soglasje k Pravilom o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, ki so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 152/20) in začnejo veljati 7. novembra 2020.