/ Drugo / Obvestila / Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo


¨

Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo

Datum objave : 19.09.2014
Skladno z Energetskim zakonom in Zakonom o splošnem upravnem postopku je svet Agencije za energijo izdal Soglasje k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo. Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.