/ Drugo / Obvestila / Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu


¨

Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu

Datum objave : 29.10.2020

Skladno z Energetskim zakonom je Agencija za energijo izdala Soglasje k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu, ki so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 152/20) in začnejo veljati 7. novembra 2020.