/ Drugo / Obvestila / Povečanje tehnične zmogljivosti na mejni izstopni točki Rogatec


¨

Povečanje tehnične zmogljivosti na mejni izstopni točki Rogatec

Datum objave : 08.09.2014
Zaradi velikega povpraševanja po prenosni zmogljivosti na mejni izstopni točki Rogatec, ki je bilo zaznano v jeseni 2013 za zakup prenosnih zmogljivosti za leto 2014 in naprej, je operater prenosnega sistema v okvir načrtovanih nadgradenj prenosnega sistema za leto 2014 dodatno vključil nadgradnjo merilno-regulacijske postaje Rogatec. Le-ta bo skupaj z nadgradnjo kompresorske postaje v Kidričevem lahko omogočila povečanje tehnične zmogljivosti tudi na mejni izstopni točki Rogatec. Glede na trenutni status in potek omenjenih nadgradenj operater prenosnega sistema ocenjuje, da bo lahko že s 1. januarjem 2015 tehnična zmogljivost mejne izstopne točke Rogatec povečana na 6.360.000 Sm3/dan (67,31 GWh/dan).