/ Drugo / Obvestila / Posodobitev sporazuma o povezovanju za povezovalno točko Rogatec


¨

Posodobitev sporazuma o povezovanju za povezovalno točko Rogatec

Datum objave : 02.08.2018
Operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. obvešča, da je v postopku posodobitve sporazuma o povezovanju (Interconnection Agreement) za povezovalno točko Rogatec, ki je bil sklenjen v junija 2014 in dopolnjen v aprilu 2016 z družbo Plinacro d.o.o., operaterjem prenosnega sistema na Hrvaškem, in postopek posodobitve izvaja skladno z določbami Uredbe komisije (EU) 2015/703 o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov (INT NC). Posodobitve sporazuma vsebujejo:
  • vzpostavitev dvosmernega fizičnega pretoka na povezovalni točki Rogatec;
  • spremembe pri vsebinah za vzpostavitev novega para uporabnikov za postopek nominiranja (»shipper pair set up«);
  • spremembo vsebine vezane na obratovanje ob motnjah in v izrednih razmerah.
Na sledeči povezavi se nahajajo poglavja iz sporazuma o povezovanju, ki obravnavajo posodobljene vsebine: V dokumentu so uporabljene sledeče okrajšave in definicije:
  • Direct Flow – pomeni komercialni in/ali fizični pretok plina skozi IP Rogatec v smeri iz Slovenije proti Hrvaški.
  • Reverse Flow - pomeni komercialni in/ali fizični pretok plina skozi IP Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji.
  • Shipper – pomeni uporabnik sistema (shipper) registriran pri družbi Plinovodi in/ali uporabnik sistema (shipper) registriran pri družbi Plinacro.
  • OBA – Operational Balancing Account / operativni izravnalni račun,
  • IP – povezovalna točka.
V skladu z določili člena 4.2 INT NC imajo uporabniki sistema možnost posredovati svoje pripombe na elektronski naslov pso@plinovodi.si do 15. avgusta 2018.