/ Drugo / Obvestila / Poskusno podaljšanje časa sprejema nominacij


¨

Poskusno podaljšanje časa sprejema nominacij

Datum objave : 01.10.2013
Glede na povečane aktivnosti akterjev na trgu z zemeljskim plinom v preteklih mesecih je operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. zaznal potrebo uporabnikov sistema za podaljšani sprejem in obdelavo nominacij za prenos zemeljskega plina. Obveščamo vas, da bo operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. od 1. oktobra 2013 poskusno podaljšal čas sprejema in obdelave nominacij za prenos zemeljskega plina. Dnevne nominacije za naslednji transportni dan bo potrebno še naprej posredovati do 10:00 in bodo nato vključene v proces obdelave ter usklajevanja količin s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov. Kasneje istega dne bodo do 19:00 možne korekcije teh nominacij v okviru že sklenjenih pogodb o prenosu s Plinovodi d.o.o. in obstoječih parov uporabnikov prenosnega sistema na obeh straneh mejnih primo-predajnih točk (t.i. »shipper« pari). S poskusno uvedbo podaljšanega sprejema, obdelave in usklajevanja nominacij operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. sledi potrebam, izraženim s strani nekaterih uporabnikov sistema ter povečuje fleksibilnost trga z zemeljskim plinom v regiji in možnost optimiranja poslovnih procesov pri uporabnikih prenosnega sistema.