/ Drugo / Obvestila / Poročilo o oceni povpraševanja za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Slovenijo in Madžarsko


¨

Poročilo o oceni povpraševanja za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Slovenijo in Madžarsko

Datum objave : 29.10.2018

Slovenski in madžarski operater prenosnega sistema zemeljskega plina, Plinovodi d.o.o. in FGSZ Ltd, sta izvedla zbiranje nezavezujočih ponudb za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Slovenijo in Madžarsko. Po zaključenem zbiranju ponudb, je bilo v skladu z 26. do 28. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/459 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina, pripravljeno in objavljeno skupno poročilo za mejno povezovalno točko Tornyiszentmiklós/Pince. PLINOVODI d.o.o. Povezani z energijo