/ Drugo / Obvestila / Obvestilo o prenehanju pogodbene prezasedenosti na mejni vstopni točki Ceršak


¨

Obvestilo o prenehanju pogodbene prezasedenosti na mejni vstopni točki Ceršak

Datum objave : 06.01.2014
Operater prenosnega sistema zemeljskega plina ugotavlja in obvešča, da je z dnem 1.1.2014 na mejni vstopni točki Ceršak prenehalo stanje pogodbene prezasedenosti, ugotovljeno na dan 15.11.2013. Operater prenosnega sistema je na podlagi prejetih zahtev za prenos za mejno vstopno točko Ceršak ter v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 89/05) in Pravili o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (Uradni list RS, št. 68/12 in št. 80/13 ) izvedel postopek dodelitve prenosnih zmogljivosti. Po končanem postopku je operater prenosnega sistema ugotovil, da vsi uporabniki sistema niso izkoristili možnosti podpisa pogodbe o prenosu za dodeljene prenosne zmogljivosti, zato je del prenosnih zmogljivosti ostal nedodeljen. Višina prostih zagotovljenih prenosnih zmogljivosti je objavljena na spletni strani operaterja prenosnega sistema http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/informacije-o-omrezju/. Sprotne informacije o nastanku in stanju pogodbene prezasedenosti ter dokumenti za izvedbo predaje prenosne zmogljivosti so objavljeni na spletni strani operaterja prenosnega sistema: http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/informacije-o-omrezju/upravljanje-prezasedenosti/.