/ Drugo / Obvestila / Obvestilo o ponovni vzpostavitvi prenosa preko Avstrije


¨

Obvestilo o ponovni vzpostavitvi prenosa preko Avstrije

Datum objave : 12.12.2017
Uporabnike prenosnega sistema obveščamo, da je bil danes zvečer ob 23:00 ponovno vzpostavljen prenos zemeljskega plina preko Avstrije. Stanje v slovenskem prenosnem sistemu je bilo ves čas obravnave motnje prenosa preko Avstrije stabilno, zagotovljene so bile zadostne količine zemeljskega plina za nemoteno oskrbo slovenskih odjemalcev.