/ Drugo / Obvestila / Obvestilo o izbrani spletni rezervacijski platformi


¨

Obvestilo o izbrani spletni rezervacijski platformi

Datum objave : 11.09.2014
Operater prenosnega sistema skladno z 17. členom Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo obvešča zainteresirano javnost, da je izbrana spletna rezervacijska platforma PRISMA European Capacity Platform. Dostop do spletne rezervacijske platforme in dodatnih informacij o njej je mogoč preko povezave https://corporate.prisma-capacity.eu/web/start/. Operater prenosnega sistema bo v sodelovanju z izbrano rezervacijsko platformo v zaključku septembra pripravil predstavitev na kateri bo izbrana rezervacijska platforma podrobno predstavljena. O točnem datumu predstavitve bo operater prenosnega sistema vso zainteresirano javnost pravočasno obvestil.