/ Drugo / Obvestila / Objava povprečne mesečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za izstopne točke v RS


¨

Objava povprečne mesečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za izstopne točke v RS

Datum objave : 06.01.2017
Skladno z določili Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16) operater prenosnega sistema objavlja povprečne mesečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za notranje izstopne točke na prenosnem sistemu na svoji spletni strani »Informacije o omrežju«, na kateri je potrebno pri filtru »Relevantna točka« izbrati postavko »Skupni izstop iz RS«. Podatek se na strani nahaja v skupini »Končni podatki« in se objavlja mesečno. Več informacij je podanih na spletni strani »Metodologija za določitev povprečne dnevne kurilnosti za notranje izstopne točke iz prenosnega sistema«.