/ Drugo / Obvestila / Novi Zakon o oskrbi s plini (ZOP)


¨

Novi Zakon o oskrbi s plini (ZOP)

Datum objave : 21.01.2022

V Uradnem listu RS št. 204/21 je bil objavljen novi Zakon o oskrbi s plini (ZOP), ki je začel veljati 12. 1. 2022. Z ZOP se je iz Energetskega zakona (EZ-1) izločil del, ki ureja oskrbo s plini, zato je v delu oskrbe z zemeljskim plinom EZ-1 prenehal veljati.

ZOP ne definira več zemeljskega plina, temveč samo plin, ki je skupni izraz za pline, ki se prenašajo po sistemu in lahko tvorijo zmes plinov obnovljivega in fosilnega izvora, katere pretežni delež je metan.

ZOP je krovni zakon, ki ureja delovanje operaterja prenosnega sistema plina, saj določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, pravila varstva odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb pri prenosu in distribuciji plina ter načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom.

To je četrti zakon, ki ločeno ureja samostojno področje, ki je bilo do sedaj urejeno v EZ-1 in ga v tem delu razveljavlja. Iz EZ-1 so se že izločila področja, ki se urejajo v naslednjih zakonih:

  • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE),
  • Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE),
  • Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE).

Trenutno EZ-1 v določenih delih še ostaja v veljavi, je pa napovedan sprejem še zadnjih dveh zakonov, ki izhajata iz delitve EZ-1, to sta Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov ter Zakon o energetski politiki (ZEP), ki bosta predvidoma sprejeta v tem letu.