/ Drugo / Obvestila / Nova spletna stran European Hydrogen Backbone


¨

Nova spletna stran European Hydrogen Backbone

Datum objave : 11.05.2022

Evropska iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB) je objavila novo spletno stran https://www.ehb.eu/. Na spletni strani je objavljen interaktivni zemljevid evropskih vodikovodov, ki bi lahko bili vzpostavljeni do leta 2030 oz. leta 2040. Predvideno je, da bi več kot 60 % vodikovodov nastalo s spremembo namembnosti obstoječega plinovodnega omrežja. Tak pristop bistveno poceni in pospeši izgradnjo.

Na novi spletni strani bodo objavljene tudi prihodnje analize navedene iniciative. Konec maja 2022 je predvidena objava analize petih evropskih oskrbovalnih koridorjev za zeleni vodik.

Več na https://www.ehb.eu/.