/ Drugo / Obvestila / Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema (3)


¨

Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema (3)

Datum objave : 03.07.2023

Obveščamo vas, da je skladno z evropsko zakonodajo, od danes, 3. 7. 2023 naprej, možno izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema. Skladno s 26. do 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459, operater prenosnega sistema zemeljskega plina poziva uporabnike prenosnega sistema k izpolnitvi ankete glede potencialnega zakupa dodatnih zmogljivosti.

Tokrat je neobvezujočo anketo za zakup razširitvenih zmogljivosti možno izpolniti ločeno za povpraševanje po razširitveni zmogljivosti v primeru prenosa zemeljskega plina oziroma vodika.

Kot uporabnike sistema vas seznanjamo, da je potrebno neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema oddati pri obeh sosednjih operaterjih prenosnega sistema. V primeru, da dva uporabnika sistema načrtujeta vložitev skupne neobvezujoče ankete za zakup razširitvenih zmogljivosti vsak na svoji strani mejne točke, to vlogo oddata skupaj, vsak pri operaterju prenosnega sistema na svoji strani mejne točke.

V osmih tednih od te objave in sicer vključno do 28. 8. 2023, imajo uporabniki prenosnega sistema možnost izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti, vezano na prenos zemeljskega plina na tej povezavi oziroma na prenos vodika na tej povezavi.

Izpolnjeno anketo se operaterju prenosnega sistema posreduje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si