/ Drugo / Obvestila / Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema (2)


¨

Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema (2)

Datum objave : 05.07.2022

Obveščamo vas, da je skladno z evropsko zakonodajo, od danes, 5. 7. 2022 naprej, možno izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema. Skladno s 26. do 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459, operater prenosnega sistema zemeljskega plina poziva uporabnike prenosnega sistema k izpolnitvi ankete glede potencialnega zakupa dodatnih zmogljivosti.

Kot uporabnike sistema vas seznanjamo, da je potrebno neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema oddati pri obeh sosednjih operaterjih prenosnega sistema. V primeru, da dva uporabnika sistema načrtujeta vložitev skupne neobvezujoče ankete za zakup razširitvenih zmogljivosti vsak na svoji strani mejne točke, to vlogo oddata skupaj, vsak pri operaterju prenosnega sistema na svoji strani mejne točke.

V osmih tednih od te objave in sicer vključno do 30. 8. 2022, imajo uporabniki prenosnega sistema možnost izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti, ki je dostopna na tej povezavi.

Izpolnjeno anketo se operaterju prenosnega sistema posreduje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si

Priponke: na tej povezavi