/ Drugo / Obvestila / Koordinacijski sestanek akterjev plinskega trga: 12.12.2017 14:00


¨

Koordinacijski sestanek akterjev plinskega trga: 12.12.2017 14:00

Datum objave : 12.12.2017
Ob nesreči, ki se je danes zgodila na avstrijskem prenosnem sistemu zemeljskega plina v Baumgartnu in je povzročila, da avstrijski prenosni sistem deluje s tehničnimi omejitvami, je družba Plinovodi d.o.o. kot operater slovenskega prenosnega sistema sklicala koordinacijski sestanek ključnih akterjev plinskega trga v Republiki Sloveniji, to je dobaviteljev zemeljskega plina, operaterjev distribucijskih sistemov in Agencije za energijo. Prisotni so preverili stanje oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji in se dogovorili za potrebne aktivnosti, da bo oskrba tudi v naprej nemotena. Razmere so zahtevne, vendar si vsi akterji prizadevamo zagotoviti čim večjo razpoložljivost prenosnih zmogljivosti za nemoteno oskrbo slovenskega plinskega trga.