/ Drugo / Obvestila / Konferenca CEOCOR 2016


¨

Konferenca CEOCOR 2016

Datum objave : 08.06.2016
Organizacija CEOCOR že 60 let združuje strokovnjake s področja katodne zaščite in korozije kovin v stiku z vodo. Začetek sega v leto 1956, ko so se strokovnjaki iz različnih energetskih podjetij povezali, da bi si izmenjali izkušnje in znanja s področja katodne zaščite ter korozije kovinskih objektov in materialov. Organizacija CEOCOR je postala mednarodna, znanstvena, nepridobitna organizacija leta 1981. Sedaj združuje več kot sto strokovnjakov. Ti prihajajo iz različnih raziskovalnih institucij, združenj s področja vode in plina (DVGW, OVGW, swerea-KIMAB …) in energetskih podjetij. Organizacija je živa in njeni člani aktivno sodelujejo v mednarodnih in evropskih standardizacijskih delovnih odborih (ISO in IEC) ter se povezujejo z drugimi združenji za korozijo in antikorozijsko katodno zaščito, kot sta ameriški NACE in evropski EFC. Vsako leto organizira letno konferenco. Na konferenci se predstavi med 30 in 40 prispevkov, ki so plod raziskovalne dejavnosti in aktivnosti v praksi. Delovne skupine se sestajajo dvakrat letno, kjer se v konstruktivnem in odprtem dialogu razpravlja o aktualnih temah s področja korozije in katodne zaščite. Konferenca CEOCOR se odvija vsako leto v drugi državi. Letošnja bo potekala od 17. do 20. maja v Ljubljani v Grand hotelu Union pod pokroviteljstvom družbe PLINOVODI. Družba PLINOVODI je predstavnik Slovenije v tem združenju. Poleg dvodnevnega konferenčnega dogajanja bo potekala tudi tehnična razstava ponudnikov opreme in storitev s področja katodne zaščite in pasivne zaščite pred korozijo. Na konferenci bo predstavljenih 32 referatov. Obravnavanih tem bo več, največ prispevkov pa bo s področja korozije kovinskih materialov v stiku s pitno vodo in zaščite kovinskih cevovodov pred vplivi enosmernih elektrificiranih železniških prog. Vabilo na konferenco CEOCOR 2016 (pdf)