/ Drugo / Obvestila / Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina


¨

Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

Datum objave : 09.03.2020

Operater prenosnega sistema v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

30. marca 2020

na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

Prilogi: