/ Drugo / Obvestila / Izvajanje 14. člena Uredbe sveta (EU) 2022/2576 z dne 19. 12. 2022 o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi cenami in čezmejno izmenjavo plina


¨

Izvajanje 14. člena Uredbe sveta (EU) 2022/2576 z dne 19. 12. 2022 o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi cenami in čezmejno izmenjavo plina

Datum objave : 31.03.2023

Skladno s 14. členom Uredbe sveta (EU) 2022/2576 z dne 19. 12. 2022 o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi cenami in čezmejno izmenjavo plina (v nadaljevanju: Uredba) in na podlagi izdane odločbe Agencije za energijo z dne 30. 3. 2023, bo družba Plinovodi, kot operater prenosnega sistema, s 1. 4. 2023 pričela izvajati mehanizem “uporabi ali izgubi” za dan vnaprej na vseh povezovalnih točkah, kot to določa  točka a) sedmega odstavka 14. člena Uredbe.