/ Drugo / Obvestila / Izrek iz Soglasja k tarifnim postavkam za obračunavanje omrežnine za leto 2013


¨

Izrek iz Soglasja k tarifnim postavkam za obračunavanje omrežnine za leto 2013

Datum objave : 12.11.2012
Skladno z Energetskim zakonom, Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in Zakonom o splošnem upravnem postopku je Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdala Soglasje k tarifnim postavkam za obračunavanje omrežnine za leto 2013, ki ga je operater prenosnega sistema zemeljskega plina prejel dne 12. novembra 2012. Na podlagi pridobljenega soglasja je operater prenosnega sistema zemeljskega plina začel s postopki objave  Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013 v Uradnem listu Republike Slovenije, ki bo začel veljati s 1. januarjem 2013.