/ Drugo / Obvestila / Izrek iz Soglasja k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo


¨

Izrek iz Soglasja k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo

Datum objave : 11.09.2014
Skladno z Energetskim zakonom in Zakonom o splošnem upravnem postopku je svet Agencije za energijo izdal Soglasje k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, ki ga je operater prenosnega sistema zemeljskega plina prejel dne 10. septembra 2014. Na podlagi pridobljenega soglasja je operater prenosnega sistema zemeljskega plina začel s postopki objave Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo v Uradnem listu Republike Slovenije, ki bodo začela veljati naslednji dan po objavi.