/ Drugo / Obvestila / Izmenjava dokumentov o ustanovitvi podjetja Južni tok Slovenija


¨

Izmenjava dokumentov o ustanovitvi podjetja Južni tok Slovenija

Datum objave : 18.06.2012
S ta teden podpisano pogodbo o ustanovitvi podjetja sta družbi Plinovodi in OAO Gazprom pričeli ustanavljati skupno podjetje Južni tok Slovenija d.o.o. Njegov namen je izgradnja in upravljanje projekta Južni tok na slovenskem ozemlju. (Portorož, dne 31. maj 2012) Marjan Eberlinc, glavni direktor družbe Plinovodi d.o.o. in Aleksej Borisovič Miller, predsednik Upravnega odbora družbe OAO Gazprom sta si danes izmenjala dokumente o ustanovitvi skupne družbe Južni tok Slovenija d.o.o. Izmenjava je potekala v okviru Evropskega poslovnega kongresa v Portorožu. Marjan Eberlinc, glavni direktor družbe Plinovodi d.o.o., je ob predaji dokumentov dejal, da »obravnavana družbena pogodba pomeni nov kamen v gradnji našega plinovoda. Postavljamo temelje za ustanovitev podjetja, ki se bo zgodila v kratkem, saj so glavne odločitve o plinovodu že sprejete. Današnji dogodek je pomemben tudi za slovensko gospodarstvo in za razvoj prenosne plinovodne infrastrukture«. Obenem pa Aleksej Borisovič Miller, predsednik Upravnega odbora družbe OAO Gazprom, poudarja, »da gre projekt Južni tok po načrtih. V sredini novembra pričakujemo končne odločitve o projektu, z decembrom pa Gazprom odpira pot plinovoda preko Slovenije v Italijo. Prav tako proučujemo vse dodatne možne projekte, pri katerih bi lahko sodelovali. Gazprom je pripravljen vlagati v plinsko infrastrukturo v Sloveniji. Z gotovostjo lahko trdimo, da bo plin stekel po plinovodu Južni tok decembra 2015. Ta bo pozitivno vplival na zagotavljanje stabilne in zanesljive dobave zemeljskega plina tako za Evropo kot za Slovenijo«. V družbi, ki se ustanavlja, imata Gazprom in Plinovodi enaka 50% lastniška deleža, namenjena pa je izgradnji in upravljanju projekta Južni tok na slovenskem ozemlju. S tem korakom je projekt Južni tok na ozemlju Republike Slovenije prešel v fazo, ko je njegov velik pomen opredeljen tudi konkretneje, tako v okviru celotnega projekta Južni tok kot v Sloveniji. Projekt, pred katerim je zahtevno in kompleksno umeščanje v prostor, za Slovenijo prinaša številne predvsem gospodarske priložnosti. Obenem družbama Plinovodi in OAO Gazprom zagotavlja še bolj vidno in vplivno vlogo tako v Sloveniji kot izven njenih meja. Južni tok bo močno zaznamoval evropski energetski zemljevid. Hkrati bo prispeval k sooblikovanju prihodnjega evropskega energetskega trga, ki bo z njegovo pomočjo ter posledično diverzifikacijo transportnih energetskih poti postal še bolj zanesljiv, z večjo varnostjo dobav ter cenovno konkurenčen.