/ Drugo / Obvestila / Izjava za javnost družbe Plinovodi d.o.o.


¨

Izjava za javnost družbe Plinovodi d.o.o.

Datum objave : 03.12.2014
Družba Plinovodi d.o.o. se je le preko medijev seznanila z odločitvijo g. Putina in našega cenjenega ruskega partnerja glede odstopa od projekta Južni tok. Hkrati družba Plinovodi d.o.o. ne more komentirati v medijih navedenih razlogov in stališč, saj ruski partner družbe Plinovodi d.o.o. v okviru projekta v Sloveniji, družba Gazprom, do sedaj o tem ni podal nobenega formalnega obvestila družbi Plinovodi d.o.o. V primeru sprejetja takšne odločitve, ki bi vplivala na zaveze, dogovorjene z veljavnim medvladnim dogovorom, bi ta pomenila odstop od strateškega projekta, ki bi imel v primeru realizacije pozitivne vplive na slovensko gospodarstvo. Nikakor pa opustitev projekta Južni tok ne zmanjšuje vloge in pomena slovenskega prenosnega sistema, ki se uspešno vključuje v evropske energetske povezave in zagotavlja ustrezno diverzifikacijo virov in prenosnih poti.