/ Drugo / Obvestila / Informacija o vplivu rusko-ukrajinskega plinskega spora na zanesljivost oskrbe


¨

Informacija o vplivu rusko-ukrajinskega plinskega spora na zanesljivost oskrbe

Datum objave : 17.06.2014
Neuspeli dogovori o plačilu dolga ukrajinskega podjetja Naftogaz ruskemu podjetju Gazprom so vodili do prekinitev dobav plina ukrajinskemu podjetju Naftogaz. Ustavitev dobav se je pričela 16. junija 2014 ob 10:00. Ob tem Gazprom in Naftogaz zagotavljata, da bosta izpolnjevala vse pogodbene obveznosti do tretjih porabnikov skladno s sklenjeno pogodbo v januarju 2009 za obdobje dobav od 2009 do 2019. To pomeni, da bi morale dobave plina preko Ukrajine v smeri evropskih porabnikov potekati nemoteno. V družbi Plinovodi trenutno ne zaznavamo nobenih sprememb v razpoložljivosti količin zemeljskega plina na mejnih primopredajnih točkah. Na osnovi razpoložljivih informacij ocenjujemo, da bi tudi ob morebitnem nastopu motenj prenosa zemeljskega plina preko Ukrajine ne bila ogrožena zanesljivost oskrbe slovenskih uporabnikov v naslednjem kratkoročnem obdobju.