/ Drugo / Obvestila / Informacija o spremenjenem terminu vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem sistemu


¨

Informacija o spremenjenem terminu vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem sistemu

Datum objave : 25.07.2017
Vezano na naše predhodno obvestilo, objavljeno 5. julija 2017, operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila spremenjen seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit. Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 25. 9. 2017 (6:00) do 29. 9. 2017 (18:00), v katerem GCA predvideva 100 % redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«. Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da tudi v spremenjenem terminu upoštevajo razpoložljivost zmogljivosti in usklajenost napovedanih količin, kot je to bilo že zapisano v našem predhodnem obvestilu. Družba Plinovodi d.o.o.