/ Drugo / Obvestila / Informacija o poškodbi prenosnega plinovoda R14 pri Pragerskem (27. 3 2023)


¨

Informacija o poškodbi prenosnega plinovoda R14 pri Pragerskem (27. 3 2023)

Datum objave : 27.03.2023

Pri gradnji vodovoda na območju Pragerskega je ob 16.55 uri prišlo do poškodbe prenosnega plinovoda. Dogodek ni povzročil poškodb oseb na gradbišču. Območje je zavarovano in na podlagi izvedenih zaščitnih ukrepov ni nevarnosti za okolico in ljudi. Operater prenosnega sistema izvaja vse ukrepe za vzpostavitev čimprejšnje oskrbe s plinom na predmetnem območju.

Naprošamo za upoštevanje navodil pristojnih organov na lokaciji in predstavnikov operaterja prenosnega sistema.