/ Drugo / Obvestila / Informacija o obravnavi problematike koronavirusa


¨

Informacija o obravnavi problematike koronavirusa

Datum objave : 16.03.2020

V družbi Plinovodi d.o.o. pozorno spremljamo problematiko širjenja okužbe s koronavirusom ter izvajamo vrsto ukrepov za obvladovanje tveganj in preprečevanje širjenja okužbe, pri čemer do danes ne beležimo obolelih sodelavcev. O aktivnostih redno poročamo Ministrstvu za Infrastrukturo. Prenosni sistem zemeljskega plina obratuje stabilno in brez motenj. Izredno pozornost namenjamo sistemu za nadzor in upravljanje, kjer ekipa v dispečerskem centru deluje in biva popolnoma izolirana od okolice. Pri pripravi ukrepov spremljamo tudi informacije v okviru Evropskega združenja operaterjev prenosnih sistemov za plin (ENTSOG) ter z izvedbo ukrepov v največji možni meri skrbimo tako za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema zemeljskega plina kot tudi za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih.